Nätmobbning: Handbok för skolan

"Nätmobbning: Handbok för skolan" är skriven av psykologerna Ann Frisén och Sofia Berne. Ann Frisén är även professor i psykologi vid Göteborgs universitet.

Boken vänder sig till lärare, verksamma inom elevhälsan och andra som jobbar nära elever, men den är även användbar för föräldrar och alla som vill veta mer om nätmobbning.

På senare tid har nätmobbing lyfts fram som ett allt vanligare och allvarligare problem. Minst en av tio skolelever är drabbade och skolan har ett ansvar att utreda och åtgärda nätmobbningssituationer.

Boken handlar om hur skolan kan upptäcka, förebygga och åtgärda nätmobbning. Förutom att ge konkreta råd beskriver författarna även den mest aktuella forskningen på området.

Mer information

Boken är utgiven av Natur & Kultur.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson