Handbok för psykon

"Handbok för psykon – att leva med psykisk ohälsa" är skriven av Tove Lundin, journalist, författare och föreläsare. Hon har själv diagnoserna adhd och bipolär sjukdom.

Boken beskriver lagar och rättigheter, tips på hur man tar sig ut på arbetsmarknaden, organiserar sitt liv, är förälder och accepterar sin situation. Målgruppen är drabbade, anhöriga och personer som arbetar med psykisk ohälsa.

Tove Lundin arbetar även med patientinflytande inom psykiatrin, bloggar på Mind.se och är ambassadör för Hjärnkoll. Nyligen föreläste hon om patientens utmaningar i vardagen på konferensen "Psykiatrin i praktiken" som arrangerades av Gothia Fortbildning och Svenska Psykiatriska Föreningen, en intresseförening för läkare som huvudsakligen är verksamma inom psykiatrin.

Mer information

Boken är utgiven av Gothia Fortbildning. Den har tidigare varit utgiven på ett annat förlag, men detta är en utökad upplaga bland annat med ett nytt kapitel om barn och föräldraskap.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson