Bemötande och utanförskap

"Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård" av Mats Ewertzon, forskare vid Nka och verksam vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm.

Avhandlingen fokuserar på anhörigas erfarenhet av bemötandet från vårdpersonal och på vilket sätt detta påverkar känslan av utanförskap. Många av de cirka 70 anhöriga som intervjuades uppgav att de kände sig maktlösa och socialt isolerade i förhållande till vården.

Mer om avhandlingen

Här kan du läsa en artikel om Mats Ewertzons avhandling.

På denna länk kan du läsa hela avhandlingen (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2021-09-28 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson