Nätverk

Under 2021 har Nka hållit i träffar med handledning och erfarenhetsutbyte i digitalt anhörigstöd. I den efterföljande utvärderingen visade det sig att intresset för att bilda ett nätverk i dessa frågor var stort och nu bjuder Nka in till nätverksträffar. Nätverket finns till för att utbyta erfarenheter och utveckla förutsättningar för digitalt anhörigstöd. Även du som inte har deltagit i dessa tidigare träffar är varmt välkommen till nätverket, inga förkunskaper krävs.

Varmt välkommen på nätverksträffar, våren 2022 följande datum:

5 april kl. 14,30 – 16.00

Nätverket får besök av Ulrika Gani vid Post och telestyrelsen som kommer att presentera Digitalhjälpen som ger konkret hjälp och tips när det handlar om digitala tjänster. Det blir också samtal om hur Digitalhjälpen kan vara ett stöd i ditt arbete. Ulrika kommer också att presentera en utbildning för digitala coacher som kommer att bli klar till sommaren.

 

13 juni kl 14:00-15:30

Välfärdsteknik för äldre och anhöriga i lokala policydokumentInnehåll:

Nka-doktorand Maria Nilsson kommer att presentera sin nypublicerade policy-studie som fokuserar på hur kommunala policydokument förhåller sig till äldres och anhörigas hälsa i relation till välfärdstekniken, med särskilt fokus på äldre och anhörig i socioekonomiskt utsatta grupper.

Anmälan

 

Syftet med träffarna:

  • att stärka digitalt anhörigstöd inom kommuner, regioner och idéburna verksamheter.
  • att öka kunskapen om digitalt anhörigstöd och i vilka forum det kan användas
  • att möjliggöra för anhöriga att få digitalt stöd

 

Nätverksträffar hösten 2022

Onsdag 28 september kl 10.00 - 11.30 - Anmälan

Tisdag 18 oktober kl 15.00 - 16.30 - Anmälan

Torsdag den 17 november kl 8.00 - 9.30 - Anmälan

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist (tidigare Blad)
Maria Ahlqvist (tidigare Blad)

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2021-03-22 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson