Nätverk

Illustration som visar en kvinna som sitter framför en dator.

Illustration: Mattias Gordon

Under 2021 anordnade Nka träffar med handledning och erfarenhetsutbyte i digitalt anhörigstöd. I den efterföljande utvärderingen visade det sig att intresset för att bilda ett nätverk i dessa frågor var stort och nu bjuder Nka in till nätverksträffar.

Nätverket finns till för att utbyta erfarenheter och utveckla förutsättningar för digitalt anhörigstöd. Även du som inte har deltagit vid tidigare träffar är varmt välkommen till nätverket – inga förkunskaper krävs.

Syftet med träffarna är:
• att stärka digitalt anhörigstöd inom kommuner, regioner och idéburna verksamheter.
• att öka kunskapen om digitalt anhörigstöd och i vilka forum det kan användas
• att möjliggöra för anhöriga att få digitalt stöd

Nätverksträffar hösten 2022

Onsdag den 28 september, kl. 10:00-11.30: 
Nätverket får besök av Mikael Nylander, anhörigkonsulent från Danderyds kommun.

En arbetsgrupp har bildats för att organisera digitala samtalsgrupper och kurser öppna för anhöriga i hela Sverige. Syftet är att bidra till ett likvärdigt stöd för alla anhöriga oberoende av bostadsort. Just nu pågår arbetet med att fånga upp vilka behov man ser ute i landet och att hitta vägar till bra samarbetsformer. Som deltagare under nätverksträffen välkomnas du att komma med egna tankar och idéer som kan bidra till ett kvalitativt och rikt nationellt digitalt utbud.

Klicka här för att anmäla dig

Tisdag den 18 oktober, kl. 16.00-17.00
Nätverket får besök av Hanna Allemann och Frida Andréasson som kommer att prata utifrån titeln "Ett stödprogram på 1177 för anhöriga till personer med hjärtsvikt – hur vi har gjort och hur vi vill ta reda på om det är till nytta". 

Hanna Allemann är legitimerad sjuksköterska, lärare på sjuksköterskeprogrammet och doktorand på Linköpings universitet. Hon har arbetat som projektledare i utvecklingen av ett webbaserat stödprogram på 1177. Stödprogrammet riktar sig till anhöriga till personer med hjärtsvikt. 

Frida Andréasson är socialarbetare och är disputerad i hälsovetenskap. Hon arbetar som postdoktor vid Linköpings universitet och har också en tjänst på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Hennes forskning handlar bland annat om anhörigomsorg och hur den kan inverka på familjeliv, parrelation, identitet och hälsa.

Klicka här för att anmäla dig

Torsdag den 17 november, kl. 08.00-09.30

Magnus Pettersson är Brukarinflytandesamordnare (BISAM) i Stockholm och kommer att presentera en digital guide för anhöriga (även patienter) inom psykosområdet.

Patientguiden Psykos och Närståendeguiden Psykos är digitala verktyg som kompletterar den fysiska vården.
Det digitala stödet hjälper deltagaren att få kunskap om psykos och utifrån det formulera sina frågor, behov och önskemål. Guiden för anhöriga ger kunskap om psykossjukdom och reflektion över hur man som anhörig kan vara ett stöd och delaktig i vården.

Klicka här för anmälan

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2022-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson