Nätverk

Illustration som visar en kvinna som sitter framför en dator.

Illustration: Mattias Gordon

Välkommen till nätverksträffar för digitalt anhörigstöd!

– För dig som arbetar med eller är engagerad i en förening som stödjer anhöriga.

Nätverket finns till för att utbyta erfarenheter och utveckla förutsättningar för digitalt anhörigstöd. Även du som inte har deltagit vid tidigare träffar är varmt välkommen till nätverket – inga förkunskaper krävs.

Syftet med träffarna är:
• att stärka digitalt anhörigstöd inom kommuner, regioner och idéburna verksamheter.
• att öka kunskapen om digitalt anhörigstöd och i vilka forum det kan användas
• att möjliggöra för anhöriga att få digitalt stöd

Kommande nätverksträffar 2023

16 mars 9.30-10.30 nätverksträff digitalt anhörigstöd.

Under den här träffen diskuterar vi tillsammans kring digitalt anhörigstöd. Du är välkommen att berätta om goda exempel från din verksamhet och tankar om hur du vill utveckla arbetet.

20 april 9.30-10.30 basutbildning digitalt anhörigstöd, anmälan

Under den här träffen går vi igenom grunden i att hålla digitala träffar i mötesplattformen Zoom. Här får du i lugn och ro testa tekniken som behövs när man leder digitalt, bland annat att dela dokument, spela in eller dela in i grupper (break out rooms). Den här träffen riktar sig främst till dig som inte kommit igång ordentligt med att leda digitala träffar och vill känna dig trygg i tekniken. 

4 maj 9.30-10.30 nätverksträff digitalt anhörigstöd, anmälan

Under den här träffen diskuterar vi tillsammans kring digitalt anhörigstöd. Du är välkommen att berätta om goda exempel från din verksamhet och tankar om hur du vill utveckla arbetet.

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2022-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson