C.A.P.

Children are pepole too är en modell som hämtats från USA. Modellen ligger till grund för det som idag kallas C.A.P. i Sverige.

Till en början var programmet utformat att enbart ta upp frågan om alkoholmissbruk, men programmet har med tiden utvecklas och kommit att även innehålla teman så som våld och psykisk ohälsa. Detta utifrån att några av de som varit med och implementerar programmet i Sverige med ökad erfarenhet kommit fram till att både psykisk ohälsa och våld ibland går hand i hand med missbruk.

Programmet är utvecklat för barn i åldrarna 7–12 år som lever med någon som har kemiskt beroende eller annan beroendeproblematik. Metoden syftar till att utrusta barnen med verktyg att hantera sin många gånger tuffa vardag, ta bort känslan av skuld och att lära dem att ta hand om sig själv på ett sunt sätt. En annan viktig del i programmen är att ge barnen möjlighet att möta andra i samma situation och dela deras erfarenheter, att få veta att man inte är ensam samt att kunna identifiera sig med andra.

Senast uppdaterad 2021-11-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson