På väg mot hela vägen. En utvärdering av ”Hela vägens psykiatri” i Gävleborg

Författare
Finn, Bengt & Bromark, Kristina
Titel
På väg mot hela vägen. En utvärdering av ”Hela vägens psykiatri” i Gävleborg
Utgivningsår
2011
Rapportnummer
FoU-rapport 3/2011
Stad
Uppsala
Utgivare
Regionförbundet i Uppsala län
Sammanfattning

En rad tragiska händelser i början av 2000-talet som får stor massmedial uppmärksamhet är startpunkten för utredningen Nationell psykiatrisamordning. Utredningen syftade till att se över flera av de områden som berör social omsorg och rehabilitering av personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionsnedsättningar. Statliga stimulansmedel avsattes att användas till kompetenshöjande åtgärder för "baspersonal" inom landstingets psykiatri och kommunernas socialtjänst. 2008 ansökte sex kommuner i Hälsingland och landstinget i Gävleborg om dessa medel och projektet som startas får namnet "Hela vägens psykiatri i Gävleborg".
Det övergripande målet med projektet "Hela vägens psykiatri i Gävleborg" är att förstärka kompetensen bland personal som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Kompetenssatsningen syftar till att öka den enskildes (brukarens/patientens) möjligheter till integration i samhället och att leva ett självständigt liv.

Tillbaka till söksidan