Demens i familien. Har kunnskaper betydning for pårörendes opplevelse av stress?

Författare
Ulstein I, Jacobsen S, Lille K-A.
Titel
Demens i familien. Har kunnskaper betydning for pårörendes opplevelse av stress?
Utgivningsår
2005
Tidskrift
Demens
Volym
9
Häfte
2
Sidor
4-8
Tillbaka till söksidan