Kriminalvården – – innanför och utanför

Författare
Annelie Björkhagen Turesson Annika Staaf Elisabeth Arvidsson
Titel
Kriminalvården – – innanför och utanför
Utgivningsår
2018
Stad
Lund
Utgivare
Studentlitteratur AB
Sidor
201
Url
Isbn: 9789144125787
Nyckelord
Kriminalvård
Sammanfattning

Varje år befinner sig ungefär 15 000 dömda personer inom kriminalvårdens verksamhet – fängelse och frivård. Detta påverkar inte bara dem som befinner sig innanför kriminalvården utan även deras familjer som befinner sig utanför. I Sverige beräknas 30 000 barn ha en av eller båda sina föräldrar inom kriminalvårdens verksamhet. När en familjemedlem döms till påföljder inom kriminalvården innebär det ofta en svår kris för de anhöriga, inte minst för barnen. För att hantera situationen behövs kunskap och vägledning. Två kapitel fokuserar på hur barn kan påverkas på såväl kort som lång sikt när deras förälder är i fängelse. Boken tar också upp ett ämne som sällan berörs: hur parrelationen och sexualiteten fungerar när den ena parten är i fängelse. I den här boken får du ta del av den juridik som särskilt avhandlar kriminalvårdens regleringar samt det regelverk som finns inom andra relevanta rättsområden, såsom socialtjänsten och socialförsäkringssystemet. Författarna delar med sig av gedigna kunskaper inom juridik, sociologi, psykologi, sexologi och socialt arbete. En författare har dessutom egen erfarenhet av att vara frihetsberövad under lång tid och av att ha en familj utanför.

Boken vänder sig till dig som studerar inom socialt arbete, kriminologi och rättssociologi, till dig som arbetar inom kriminalvården och till dig som på annat sätt kommer i kontakt med kriminalvårdens klienter.

Tillbaka till söksidan