Annorlunda barnbarn

Författare: Monica Klasén McGrath
Förlag: Cura bokförlag 2008

Denna bok handlar om att bli mor- och farförälder till ett barnbarn som kommer till världen med en funktionsnedsättning. I det inledande avsnittet låter författaren far- och morföräldrarna komma till tals med sina tankar, känslor och erfarenheter inför den nya situation som uppstått. Reflektioner omkring glädjen med det nya barnbarnet uppmärksammas på ett förtjänstfullt sätt tillsammans med den oro och sorg över den nya livssituationen som också är närvarande. I bokens andra avsnitt beskriver författaren hur mor- och farföräldrar kan vara stöd för sina egna barn och i den tredje delen ges många exempel på råd såväl till föräldrar som till mor- och farföräldrar. I det avslutande kapitlet finns ett stort antal hänvisningar till föreningar och hemsidor för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Författaren har valt att ge röst åt såväl föräldrar som mor- och farföräldrars erfarenheter genom hela boken, vilket lyfter framställningen på många sätt. Berättelserna ger liv åt framställningen och utgör ett värdefullt underlag för fortsatta samtal och diskussioner. Boken får därmed möjlighet att läsas och användas i föräldragrupper men också i samtalsgrupper för mor- och farföräldrar. Den är lättläst och innehållet är väl strukturerat. Möjligtvis hade det varit intressant att få ta del av föräldrars och mor- och farföräldrars erfarenheter ur ett längre tidsperspektiv.

Marianne Hermansson
Möjliggörare/praktiker

Senast uppdaterad 2021-07-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson