Tidig AKK – Stöd för stora och små

I boken Tidig AKK – Stöd för stora och små (2008) skriver Boel Heister Trygg om kunskap som omgivningen till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar behöver om kommunikation.

Boken är helt inriktad på förspråklig kommunikation och beskriver barnens kommunikationsmöjligheter, omgivningens roll och ansvar i kommunikationsutvecklingen. Boken handlar också om hur kommunikationsmiljön omkring barnen behöver vara utformad och hur man ska tänka om och tillämpa alternativ kompletterande kommunikation. Trygg skriver utförligt om kropps- och sinnesnära, manuell AKK, om grafiska kommunikationsformer och användbara hjälpmedel och metoder för kommunikation. Hon skriver också om kartläggning och vikten av att omgivningen är anpassad. I boken finns bilagor som är till hjälp vid kartläggning av barnets kommunikation och kommunikationsmiljön runt barnet. Boken är lättförståelig genom att guida läsaren fram med hjälp av 4 fallbeskrivningar och samlar viktig kunskap om kommunikation med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar på ett insiktsfullt sätt.

Jenny Wilder

Senast uppdaterad 2021-07-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson