Syster sällsynt och jag

Författare: Frida Blomgren
Boken utgiven av Atremi.
2007

Boken är en utökad nyutgåva av boken Syster sällsynt och jag och livet som utkom 2004. Den här boken är uppdelad i en Då-del som innehåller tidigare publicerade dikter och en Nu-del som innehåller nyskrivet material.

Det här är en bok med dikter och texter om hur det har varit att växa upp som syster till två syskon med funktionsnedsättningar. Frida är storasyster till en syster och en bror som har två olika funktionsnedsättningar. Hennes syster har Rett syndrom och hennes lillebror har diagnosen ADHD.

Hon skriver om minnen, sina tankar, om kärlek och tankar om döden. Dikterna är inte svåra och svarta utan innehåller glädje och kärlek till sina syskon.

Frida Blomgren är också föreläsare och engagerad i RSIS ( Rett Syndrom i Sverige).

Carin Wallman

Senast uppdaterad 2021-07-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson