I den bästa av världar

Författare: Lena Nylander och Mats Jansson
Komlitt förlag, 2022

”I en gruppbostad ska boende och personal trivas och anhöriga känna tillit. Vår övertygelse är att det är möjligt – det behöver inte vara svårt” – ett citat av Lena Nylander, läkare och specialist i allmän psykiatri, och Mats Jansson, sakkunnig och utredare på Autism- och aspergerförbundet, från boken I den bästa av världar.

Boken vänder sig huvudsakligen till personal inom gruppbostäder för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autism; till enhetschefer, stöd- och omsorgspedagoger, LSS-handläggare och politiker, men jag tror att flera av delarna i boken också kan läsas med stor behållning av anhöriga. 

På flera ställen betonas vikten av att personalen ser anhöriga som betydelsefulla samarbetspartners, med en gemensam målsättning att den boende ska vara frisk, glad och ha ett gott liv. Här finns också tips om skriftliga dokument som kan användas vid informationsöverföring från anhörig till personal, som komplement till den muntliga informationen. Dessa kan laddas hem via denna länk

Även om boken inte handlar om boende som har flerfunktionsnedsättning är allt som handlar om att organisera för en bra gruppbostad lika giltigt även för denna grupp. 

Mona Pihl
Möjliggörare/praktiker Nka

Senast uppdaterad 2022-04-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson