Levande människa – basal kroppskännedom för rörelse och vila

Författare : Gertrud Roxendal och Agneta Winberg
Bokförlag : Natur och Kultur

"Detta är en övningsbok" skriver författarna i bokens inledning och fortsätter "vi vill erbjuda övningar vars syfte är att kunna leva mer harmoniskt i sin kropp i vila och rörelse". Gertrud Roxendal, som var en av de första sjukgymnasterna att disputera, beskrev i sin doktorsavhandling ett arbetssätt att med kroppen i fokus utveckla människans inneboende förmåga och kraft till hälsa och frigörelse.

Basal kroppskännedom är en "lågmäld" träningsform där övningarna utförs i ett mjukt och rytmiskt flyt så att de stimulerar inre kroppsliga processer som andning, blodcirkulation och hormonproduktion. Att rikta sin uppmärksamhet på själva övningarna och bli mera mentalt närvarande beskriver författarna som en väg till ökad koncentration och att vara i sin kropp, bli mera hel.

I bokens första del beskrivs de teorier som ligger till grund för basal kroppskännedom bl a kroppens betydelse för medvetandet, kroppskännedom och kroppsjaget.

Bokens andra del tar upp olika övningar som beskrivs både i text och med bilder, ibland tillsammans med citat eller dikter. De första övningarna görs liggande och börjar med en resa genom kroppen med hjälp av uppmärksamhet. Sedan kommer ett kapitel om sittande övningar och därefter ett avsnitt om stående övningar. Ett annat kapitel har fokus på gången och hur man kan utveckla denna.

I bokens tredje del återfinns texter om vad som händer när du övat en tid, om aktuell forskning och tillämpning och inte minst intressanta berättelser om de erfarenheter personer gjort som övat under en tid.

Basal kroppskännedom är idag ett etablerat ämne inom sjukgymnastiken. Detta betyder att det också finns ett stort antal sjukgymnaster som intresserat sig för arbetssättet och fördjupat sig in den utbildning som idag ges av Institutet för basal kroppskännedom. Det finns därmed goda möjligheter att få vägledning av sjukgymnaster inom primärvården alt. privat vård.

Denna bok rekommenderas varmt till den som är intresserad av att med hjälp av sin kropp utveckla en inre vila och energi inte minst när livet fylls av stress under långa perioder. Övningarna är enkla att göra och kräver inte någon särskild lokal, klädsel etc. Att lyssna inåt, följa sin andning, känna sina fötter och låta sig grundas är möjligt att göra i kön till matsalen, inför ett svårt samtal eller när man står och väntar på bussen.

Marianne Hermansson, möjliggörare/praktiker

Senast uppdaterad 2021-07-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson