När träden avlövas ser man längre från vårt kök

Författare: Tomas Sjödin
Cordia (Verbum Förlag AB)

Tomas Sjödin inleder sin bok med orden "Min enda ambition med den här boken är att berätta. Inte försöka förklara. Inte beklaga. I ett större perspektiv är vårt liv skonat och omhuldat."

I boken med titeln När träden avlövas ser man längre från vårt kök berättar Tomas inlevelsefullt om familjens liv. Om livets möjligheter i glädje och sorg. Tomas och hans hustru Lotta får tillsammans tre underbara söner varav den äldste och den yngste av sönerna har stora funktionsnedsättningar på grund av en odiagnosticerad hjärnsjukdom.

Vi får följa sönerna Karl-Petter och Ludvig genom alla vardagsbestyr och kontakter med vården och olika myndigheter. Hur Tomas och Lotta som föräldrar kastas mellan hopp och förtvivlan kring hur livet ska gestalta sig för Karl-Petter och Ludvig och hur de även ska räcka till för mellanbrodern John som inte är drabbad av sjukdomen.

John ser dock sina bröders kvaliteter och lyfter på barns självklara sätt fram sådant som han lägger märke till. Tomas beskriver hur John reflekterar över att Karl-Petter inte kan gå eller prata men som han kan skratta säger John. Jag vet ingen som skrattar som han. Det är han bra på!

Den odiagnostiserade hjärnsjukdomen gör att Karl-Petter och Ludvig sakta försämras. Ovissheten kring hur fort försämringarna kommer att fortskrida är svår. Tomas skriver om Karl-Petter: "Dessvärre märker vi att han hela tiden kapslas in allt mer. Idag kan han njuta av att sitta i knät på någon av oss och bli hållen om. Hur länge vet vi inte. Kanske några år till. Ingenting kan vi göra för att hejda processen, det som bryter ner är starkare än vi. Jo, en sak kan vi göra. Vi kan njuta av den dag som är i dag."

Det lyckas familjen verkligen med. En rad livsbejakande aktiviteter beskrivs som till en början nästan verkar omöjliga att genomföra. Vi får följa med på skogspromenader och bergsbestigningar, tivolibesök och resor. Många fina glimtar av vardagsglädje och det som gör livet gott att leva återberättas på ett ljust och fint sätt.

När träden avlövas ser man längre från vårt kök är en bok som föder eftertanke. Vad är viktigt här i livet? Hur ska vi som människor förhålla oss till olika prövningar som vi möter i våra liv? Hur är vi mot varandra som medmänniskor?

Boken är en liten pärla som rekommenderas varmt.

Anette Ljungkvist

Senast uppdaterad 2021-07-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson