Annorlunda syskon – syskon med funktionshinder

Bokomslag Annorlunda syskonFörfattare: Frida Blomgren
Förlag: ICA Bokförlag 2010

Är det något speciellt att växa upp med syskon som har funktionsnedsättning? Vilka tankar och frågor kan det ge under uppväxten och senare i livet? Den här boken handlar om hur det kan vara.

Frida har vuxit upp med två yngre syskon med olika funktionshinder och har ägnat tid att fundera, föreläsa och skriva om att vara, som hon uttrycker det, ”en annorlunda syster till två annorlunda syskon”.

Innehållet i boken baseras på intervjuer med åtta syskon utifrån tio olika frågeställningar. Syskonen är alla vuxna men deras syskon tillhör inte någon speciell ålder, kön eller med en viss funktionsnedsättning. Och trots olikheterna finns många känslor och rektioner som ändå är lika och tillsammans ger de röst till tankar och funderingar.

De tio olika frågeställningarna utgör också de tio kapitlen som sammanfattas av Maria Wanker, socionom och leg psykoterapeut. Hon har mött många vuxna med utvecklingstörning och deras familjer genom sitt arbete inom omsorgsverksamheten och vuxenhabiliteringen.

Boken är med sitt strukturella upplägg en lättläst bok och kan ge syskon möjlighet att känna igen sig. Boken vänder sig även till föräldrar, anhöriga, vänner och professionella, för att ge en insikt i syskonens tankar.

Boken kan med fördel användas som samtalsunderlag i syskongrupper.

Carin Wallman
Möjliggörare

Senast uppdaterad 2021-07-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson