JAG ÄR CLEA HALIN – min berättelse

Författare: Clea Halin
Utgiven av Föreningen JAG 2014

"Jag vill att andra ska se att jag är en människa – och inte en grönsak – med vanliga tankar, funderingar och känslor!"

Så inleder Clea Halin sin bok "JAG ÄR CLEA HALIN – min berättelse. Hon har med stöd av en personlig assistent fört dagboksanteckningar under flera år. Dessa anteckningar, som är skrivna på BLISS, ett alternativt och kompletterande kommunikationssätt, har nyligen givits ut i samarbete med Föreningen JAG där Clea är medlem. Boken kan läsas i sin helhet av BLISS-användare och i bokens andra del finns texten översatt till svenska för läsare som inte är vana vid symbolspråket BLISS. Denna två-språkighet gör boken unik. Att Clea funnit en personlig assistent som tillsammans med henne utvecklat en kommunikation och ett arbetssätt som möjliggjort för henne att föra fram sina tankar, funderingar och känslor i skrift är också unikt och visar på de oerhörda möjligheter som ligger i att personlig assistans är en individuell och för varje person unikt utformat hjälpmedel.

Clea skriver i diktform om hur hon, som föddes i Iran, kom till Sverige som liten bebis, till en ny familj. Vi får följa hennes reflektioner om sin uppväxt i Sverige, om sina nya föräldrar och syskon, om sin syster som hon mist. Hon berättar om sina drömmar, om bra assistenter och rädslan att mista dem, att känna att man gör något viktigt i sitt arbete. Om sin längtan att dansa och åka skoter och vara fri!

I bokens mellersta del finns ett stort antal bilder som visar Clea som barn och vuxen person. Bildernas budskap är tydligt – Jag är en vanlig människa och inte en grönsak!

Boken vänder sig till alla som vill veta mera om unga människors livsvärld och framtidsdrömmar. Den har ett särskilt värde för studerande inom olika vård- och omsorgsutbildningar och borde bli ett självklart inslag på utbildningar inom funktionsnedsättningsområdet, inte minst inom cerebral pares området. Boken är lika intressant inom områden som till exempel mänskliga rättigheter.

Marianne Hermansson
Möjliggörare/praktiker

Senast uppdaterad 2021-07-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson