Epilepsiboken

Bokomslag_epilepsiEpilepsiboken är en välgjord bok om epilepsi. Boken ger en bred kunskap om epilepsi, orsaker, utredning, behandling och beskrivning av olika epilepsiformer och behandlingsmöjligheter.

Epilepsi är långt ifrån ovanligt och man beräknar att nästan en procent i befolkningen har epilepsi. Räknar man med familj och andra anhöriga berörs en kvarts miljon människor. Personerna själva, deras anhöriga, personal i vård, skola och omsorg behöver den kunskap som Epilepsiboken förmedlar. Boken är därför mycket lämplig i olika utbildningssammanhang. Epilepsi förekommer i alla åldrar och kräver mycket kunskap hos den som ska utreda och behandla epilepsi.

Epilepsi förekommer tillsammans med andra tillstånd som CP, intellektuell funktionsnedsättning, autism och vid olika syndrom samt efter förvärvade skador på hjärnan. Boken ger beskrivning av olika anfallstyper och av anfall som inte är epileptiska till exempel att gastroesofagal reflux, som är vanligt hos barn med svårare funktionsnedsättning kan se ut som ett epileptiskt anfall. Hos barn, ungdomar och vuxna med flerfunktionsnedsättning är epilepsin ofta svårbehandlad och kräver specialistkunskap.

Epilepsiboken ger grundläggande kunskap om de medicinska aspekterna såväl som hur det kan vara att leva med epilepsi och det stöd som finns att få. Den är illustrerad med trevliga och informativa teckningar. Många kapitel innehåller patientbeskrivningar eller berättelser om hur det är att leva med epilepsi.

Boken innehåller ett utmärkt register och ordlista. Den är skriven av specialister i barnneurologi, neurologi och kliniska neurofysiologer verksamma vid olika kliniker i Sverige.

Epilepsiboken kan varmt rekommenderas till alla som vill öka sin kunskap om epilepsi.

Senast uppdaterad 2021-07-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson