Utställare

På denna sida hittar du alla utställare som kommer att vara på plats under Livets möjligheter den 24-25 oktober 2022.

Det finns fortfarande någon enstaka utställarplats kvar. Om du är intresserad av en utställarplats kan du kontakta Mona Pihl, se kontaktuppgifter nedan.

Kostnaden för en utställarplats är 9 000kr, exklusive moms. I priset ingår monterplats för två dagar, konferensavgift för två personer, fika och lunch båda dagarna, samt middag på kvällen den 24 oktober.

Kontaktuppgifter

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Utställare på Livets möjligheter:

 

Logga Anhörigas Riksförbund

 

Bräcke Diakoni logga

 

Centrum för forskning logga

 

CSD i samverkan loggor

 

FUB logga

 

Jag logga

 

Nka logga

 

Logga RBU

 

Logga Synskadades Riksförbund

 

Ågrenska logga

 

Logga Anhörigassistans
Anhörigassistans Örebro

 

Logga CP Sverige

 

Frostpharma logga

 

Logga Funkisfamiljen

 

Logga Furuboda

 

Logga Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapet Västra

 

Logga Isaac

 

Logga Kombo
KomBo - kommunikationsstöd i boende och daglig verksamhet

 

Logga Mun-H-Center
Mun-H-Center

 

Logga Nestlé

 

Logga permobil

 

Logga Retts
Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser

 

Logga SAMBI

 

Logga Tfh Sensory

 

Logga Vi vill bidra!

 

Goes Art/Tovertafel

Särnmark

Senast uppdaterad 2022-06-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson