Kognition

Beata Terzis är neuropsykolog och föreläser här om kognition (informationsbearbetning).
Kognitiva funktioner behövs för att bearbeta information, som att kunna tolka omgivningen, minnas, lösa problem och ta beslut. När kognitionen är nedsatt så gäller det alltså fler funktioner än bara minnet. Kunskap om kognition är en förutsättning för att kunna möta och bemöta personer med sviktande eller nedsatt kognition på ett mer medvetet och adekvat sätt.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-09-07 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson