Om att ansöka om bistånd

Lillan Blixt är biståndshandläggare och berättar om hur man ansöker om hemtjänst, dagverksamhet och andra insatser från kommunen.

Senast uppdaterad 2021-03-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson