Om att ansöka om bistånd

Lillan Blixt är biståndshandläggare och berättar om hur man ansöker om hemtjänst, dagverksamhet och andra insatser från kommunen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-03-25 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson