Svar på vanliga frågor om demens

I det här inslaget tar anhörigkonsulent och Silviasjuksköterska upp frågor från anhöriga och besvarar några vanligt förekommande frågor om demens.

Senast uppdaterad 2021-03-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson