Svar på vanliga frågor om demens

I det här inslaget tar anhörigkonsulent och Silviasjuksköterska upp frågor från anhöriga och besvarar några vanligt förekommande frågor om demens.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-03-29 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson