Utåtagerande beteende - del 1

Ulrika Granér, leg. specialistsjuksköterska inom vård av äldre och Inga-Lill Winqvist, diplomerad Silviasyster är båda anställda på Stiftelsen Silviahemmet och har lång erfarenhet av utbildning, handledning och stöd till anhöriga.

Här i del ett av två föreläsningar beskrivs de utmanande beteende som kan uppstå vid kognitiv sjukdom/demens och hur du som anhörig kan förstå och hantera situationen.

Senast uppdaterad 2022-11-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson