Vad är flerfunktionsnedsättning?

Ann-Kristin Ölund, Nka redogör för vad vi menar med flerfunktionsnedsättning?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.