Frågor & svar

Här kan du ställa frågor till Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Frågorna och svaren publiceras för att alla ska kunna ta del. Frågor och svar är under uppbyggnad och vi kommer att publicera svar på frågor inom kort. Vi avidentifierar frågorna vid publicering så att du som frågeställare kan vara anonym.

Ställ din fråga här

Frågeformulär

Fält markerade med * måste fyllas i