Webbsidor med information och råd

Bild på tangentbord

Foto: Pixabay

Här har vi på Nationellt kompetenscentrum anhöriga samlat länkar till webbsidor som innehåller råd och information om covid-19. 

113 13 – det nationella informationsnumret

1177 Vårdguiden 

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan – Det här gäller

Krisinformation.se

Krisinformation.se – Information till den som är anhörig till någon i livets slut

Rädda barnen 

Socialstyrelsens råd till anhöriga som vårdar en närstående  (Rulla ner på sidan)

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Vuxen och anhörig till barn 

Bris – Så kan du stötta om ditt barn mår dåligt

Krisinformation.se – Så stöttar du ditt barn under krisen

Barn som anhöriga

1177 – Om corona för barn

Bris – Frågor och svar om coronaviruset

Bris – Tips om du känner dig orolig

Folkhälsomyndigheten – För dig som är barn eller ungdom

Rädda barnen – Bra att känna till om du är orolig för coronaviruset

UMO

Anpassad och lättläst information 

Frågor och svar om corona på enkel svenska

Informationsfilm om coronaviruset för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Information om covid-19 på teckenspråk på Krisinformation.se

Lättläst information på Krisinformation.se

Lättläst information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Lättlästa nyheter på regeringens webbplats

Lättlästa nyheter om viruset för äldre, sjuka och vård- och omsorgspersonal

Teckentolkade filmer om vaccin och vaccinering på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Tillgänglig information för personer med funktionsnedsättning

För personal

Film om att samtala med närstående i livets slutskede vid covid-19

IVO – frågor och svar om coronaviruset

Socialstyrelsen – Information och stöd till den som arbetar inom vård och omsorg

Utbildningar på Socialstyrelsens webbsida

Övrigt

Välfärdsteknik i Virustider – ett program med tips, råd och kunskap om tekniska och digitala hjälpmedel

Senast uppdaterad 2021-08-13 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson