Tillgänglighetsrapport

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) står bakom den här webbplatsen. Denna sida beskriver hur www.anhoriga.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, identifierade tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om teknisk information om webbplatsens tillgänglighet för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Nka strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du rapportera brister via detta formulär. Vi kommer därefter försöka åtgärda problemet.

Om du behöver information eller innehåll från www.anhoriga.se i något annat format kan du maila oss på info@anhoriga.se eller ringa 0480-41 80 20.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra innehållet på vår webbsida.
Nedan följer beskrivning av de brister som vi har identifierat.

• En del av våra videos saknar undertexter och syntolkning. Den videotjänst som används sedan januari 2022 följer direktiven om tillgänglighet. Filmklipp som är publicerade tidigare än så kan sakna textning eller möjlighet att förstora text.  

• Vissa bilder saknar alt-text, vilket betyder att det saknas en alternativ beskrivning av bilden.

• Våra podd-avsnitt saknar textversioner.

Hur vi har testat webbplatsen

Vår leverantör har följt direktiven om tillgänglighet vid utveckling och design av webbplatsen. Uppskattning av innehållets tillgänglighet har gjorts utan granskning.

Senast uppdaterad 2022-02-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson