Parter

Verksamhetsprogrammet för Nationellt kompetenscentrum anhöriga har tillkommit genom samverkan mellan parter som har olika specifika kompetenser om anhörigfrågor, äldreomsorg och funktionshinder samt FoU, äldreforskning, hjälpmedel, IT och tillgänglighet. Parterna har erfarenheter av olika sätt att arbeta med kunskapsspridning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och kunskapsproduktion i olika former.

Parterna har också erfarenheter av metoder och arbetssätt för att stödja förändrings-, utvecklings- och implementeringsarbete.

Ett viktigt gemensamt intresseområde för Nationellt kompetenscentrum anhöriga är metodutvecklingen när det gäller brukarmedverkan, användarnas delaktighet och inflytande över aktiviteter och arbetsprocesser som berör dem.

Tillsammans representerar parterna i Nationellt kompetenscentrum anhöriga verksamhetens olika målgrupper: anhöriga och brukare, anställda i vård och omsorg om äldre samt beslutsfattare. Parterna har också en geografisk spridning över landet. Parterna i Nationellt kompetenscentrum anhöriga är:

Region Kalmar län

Region Kalmar län som bildades 2019 driver och utvecklar hälso- och sjukvård i den region i Sverige med flest andel äldre. Verksamheten har specifik kompetens inom geriatrik och allmänmedicin och är även en del i ett nationellt nätverk inom arbetet med att förebygga ohälsotalen. Region Kalmar län driver också arbetet med regional utveckling såsom tillväxt och utvecklingsfrågor i länet.

Vid årsskiftet 2018/2019 skedde en sammanslagning av det tidigare Regionförbundet i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län. Båda organisationerna var bildare och parter av Nka.

https://www.regionkalmar.se/

Region Kalmar län

Linnéuniversitetet, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Specifik kompetens inom forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård, familjefokuserad omvårdnad, socialt arbete, sociologi, psykologi, pedagogik och IT-stödda aktiviteter inom vård och omsorg.

Hemsidor:
www.lnu.se (öppnas i nytt fönster)

Bild: Logotyp - Linnéuniversitetet

Anhörigas Riksförbund

Ett nationellt förbund för anhörigfrågor med lokala anhörigföreningar runt om i Sverige, vars mål är vara en plattform för alla frågor som berör anhöriga och att vara en organisation som kännetecknas av samverkan och ömsesidiga dialoger med samtliga aktörer inom anhörigområdet.

Hemsida:https://anhorigasriksforbund.se/ (öppnas i nytt fönster)

Logotyp: Anhörigas Riksförbund

Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland

Ett nätverk med anställda inom anhörigområdet som syftar till att utbyta kunskaper, erfarenheter och genomföra gemensamma aktiviteter inom området och som ingår i och samarbetar i det rikstäckande nätverket för anhörigstöd.

FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås

Ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldre och handikappområdet i samverkan mellan kommunerna i Sjuhärad, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Borås med specifik kompetens inom brukarmedverkan regionalt och nationellt med äldre, anhöriga, anställda i vård och omsorg och beslutsfattare i utveckling av metoder och tjänster inom anhörigområdet.

Hemsida: http://www.fous.se (öppnas i nytt fönster)

Bild: Logotyp - FoU Sjuhärad välfärd

Senast uppdaterad 2016-03-31 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson