Styrgrupp

Styrgrupp

Foto på Ritva Gough
Ritva Gough

Region Kalmar län, Ordförande

Ritva Gough är fil.dr. i sociologi med tidigare anställningar som FoU-ledare, forskare och verksamhetschef för Fokus Kalmar län. Ritva disputerade med en avhandling om personlig assistans vid universitet i Tromsö och har bedrivit flera FoU- och forskningsprojekt inom funktionshinderområdet. Dessa har bland annat handlat om handläggarnas kompetensutveckling, stöd till personer med psykisk ohälsa och personer med intellektuella begränsningar samt stöd till anhöriga till äldre och funktionshindrade. Ritva har tidigare arbetat med personal- och brukarutbildning vid Göteborgskooperativet Independent Living, äldreomsorgsfrågor vid Arbetslivscentrum och socialmedicinskt behandlingsarbete vid ett behandlingshem för hemlösa. Ritva deltog i arbetet med ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.
Foto på Arne Sjöberg
Arne Sjöberg

Region Kalmar län

Verksamhetschef på Geriatriska kliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. Uppdrag att leda och utveckla vården för de mest sköra äldre och deras anhöriga samt till de svårast sjuka i livets slutskede, med sina familjer, i Kalmar län, Sverige. Vice ordförande i Svensk geriatrisk förening, SGF.
Foto på Kristiina Heikkilä
Kristiina Heikkilä

Prodekan, docent, med dr samt lektor på fakulteten för hälso-och livsvetenskap Linnéuniversitetet

+46 (0)730 65 86 61

Prodekan, docent, med dr samt lektor på fakulteten för hälso-och livsvetenskap
Foto på Ann-Marie Högberg
Ann-Marie Högberg

Förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund

Förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund sedan 2015. Bor i Huddinge. Har en bakgrund som sjuksköterska och kommunpolitiker.
Foto på Eva Borgström
Eva Borgström

Ombudsman Riksförbundet FUB

08- 508 866 31

Eva Borgström är socionom från förvaltningslinjen, inriktning statskunskap. Fr.o.m. 2002 arbetar Eva som ombudsman vid Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB. Eva Borgström arbetar framför allt med intressepolitiskt påverkansarbete som rör boende för personer med utvecklingsstörning, anhörigstöd samt flerfunktionsnedsättning. Eva var projektledare för ett FUB-projekt, finansierat av Arvsfonden, om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar. Projektrapporten Till mångas nytta, låg till grund för Nka:s uppdrag att bygga upp ett nationellt kunskapsstöd för personer med flerfunktionsnedsättning. Eva har egen erfarenhet som förälder till en son med utvecklingsstörning.
Foto på Monica Forsberg
Monica Forsberg

Länssamordnare anhörigstöd Norrbottens län / Enhetschef Luleå kommun

Har ett länsövergripande uppdrag som samordnare av kommunernas anhörigstöd i Norrbotten via Kommunförbundet Norrbotten. Som länssamordnare ingår jag i ett nätverk med anställda inom anhörigområdet som syftar till att utbyta kunskaper, erfarenheter och genomföra gemensamma rikstäckande aktiviteter. Arbetar i övrigt som enhetschef för Luleå kommuns anhörigstöd, korttidsvård, demensteam, syninstruktör o dagverksamhet för personer med demens.

Senast uppdaterad 2021-11-15 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson