Behandling av personuppgifter

Här lämnas information om hur Nationellt kompetenscentrum anhöriga behandlar de personuppgifter som samlas in via den här webbplatsen.

Personuppgiftsansvar
Nationellt kompetenscentrum anhöriga vid Regionförbundet i Kalmar län är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på denna sida.

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, General Data Protection Regulation, GDPR gälla som lag i Sverige och ersätter då Personuppgiftslagen (PuL).

Syftet med förordningen är att skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter och särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras.

Datainspektionen är fortsatt tillsynsmyndighet. Läs mer information om GDPR på Datainspektionens webbplats. Du hittar en direktlänk under rubriken "Länkar" längre ner på den här sidan.

Personuppgift
En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, en bild, fingeravtryck eller ett ärendes diarienummer med mera.

Anmälningar till prenumerationer
Personuppgifter (e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av Nationellt kompetenscentrum anhörigas nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Anmälningar till evenemang
Personuppgifter (namn, organisation, e-post, särskilda önskemål om mat eller hjälpmedel) som lämnas i samband med anmälningar till evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen, till exempel utskick, ta referenser om föreningar, uppföljning och utvärderingsenkäter.

Beställning av material
Personuppgifter (namn, organisation, adress, e-post) som lämnas i samband med beställning av material sparas bara så länge som det krävs för administrationen, till exempel utskick, uppföljning och utvärderingsenkäter.

Rätt att begära information
Vill du veta om hur Nationellt kompetenscentrum anhöriga behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss per post. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga och att få uppgifter rättade.

Läs mer om hur man begär information på Datainspektionens webbplats. Du hittar en direktlänk under rubriken "Länkar" längre ner på den här sidan.

Kontakta oss
Om du har frågor eller synpunkter som gäller Nationellt kompetenscentrum anhörigas behandling av personuppgifter är du välkommen att vända dig till Nationellt kompetenscentrum anhörigas via e-post: info@anhoriga.se.
Du kan även skriva ett brev till Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Box 762, 391 27 Kalmar

Länkar
• Läs om dataskyddsförordningen (GDPR) på Datainspektionens webbplats
• Läs om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) på Datainspektionens webbplats

Senast uppdaterad 2021-11-11 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson