Koordinatorns kvalifikationer

Vid gemensamma möte med koordinatorer och projektansvariga har vi arbetat med att ta fram viktiga och utmärkande kvalifikationer för att koordinatorn ska ha bästa förutsättningar att göra ett bra arbete och vara ett gott stöd.

• Vara strukturerad och tydlig. Kunna organisera och prioritera det egna arbetet, och arbetet tillsammans med familjerna

• Ha förmåga att sätta sig in i förälderns situation och utgå från deras önskemål om stöd (det vill säga ha ett respektfullt bemötande, bra på att lyssna och vara lyhörd)

• Ha förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat med alla parter i nätverket (att ha förmåga att både se saker ur olika perspektiv och samtidigt se helheten)

• Kunskap om förutsättningar, livsvillkor och rättigheter i samhället för familjer som har barn med funktionsnedsättning

• Högskoleutbildning

• Arbetslivserfarenhet

Senast uppdaterad 2021-12-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson