Talknapp

För den som saknar talat språk kan det vara extra värdefullt att få höras. Genom att aktivera en talknapp, självständigt eller med hjälp, kan personen bli mer delaktig i samvaron och samspelet med andra.

Här presenteras exempel på hur talknappen kan användas.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Susanna Müller, Logoped Hammarlyck Rehab

Senast uppdaterad 2021-05-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson