Webbsidor med information och råd

Närbild på ett tangentbord och en hand som håller på en datormus.

Foto: Pexels

Här samlar vi på Nka länkar till webbsidor som innehåller råd och information som kan vara användbar för den som är anhörig till någon som befinner sig i Ukraina eller som är på flykt med anledning av Rysslands invasion. Informationen och materialet kan också vara användbart för personal som möter anhöriga, barn eller personer som nyligen har kommit till Sverige.

Samlad information från svenska myndigheter – Krisinformation.se

Information om att komma till Sverige från Ukraina – Krisinformation.se

Infor­ma­tion med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina – Migrationsverket

Information med anledning av kriget i Ukraina – Socialstyrelsen

Vanliga frågor kring migration och Ukraina – Röda Korset

Söka efter saknade familjemedlemmar – Röda Korset

Nyanlända barn med funktionsnedsättning – Habilitering & Hälsa

Nyanlända barns rätt till utbildning – Skolverket

Vård om du kommer från ett annat land – 1177

Webbkurs: Våga möta – Röda korset

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina – Jämställdhetsmyndigheten

Föreläsning på Nka Play: Att möta och arbeta med barn och familjer som varit på flykt

Psykisk hälsa vid kris

Stöd vid oro – om hur du kan ta hand om din egen eller andras psykiska hälsa – Krisinformation.se

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid – Uppdrag psykisk hälsa 

Tips och råd kring psykisk hälsa – Röda Korset

Psykologisk första hjälpen – så gör du – Röda Korset

Migration och psykisk hälsa – filmer för personal (SKR)

Prata med barn om kriget

Angående kriget i Ukraina – om att prata med barn – Bris

Att prata med barn och unga om krig och kriser – Skolverket

Broschyr: Till dig vars barn nyligen varit med om något skrämmande – Rädda Barnen

Så pratar du med barnen om Ukraina – Rädda barnen

Anhörig till någon med funktionsnedsättning

Bildstöd och lättläst text om situationen i Ukraina – Habilitering & hälsa

Bildstöd om vård i Sverige på ryska och ukrainska – Västra Götalandsregionen

Samtala om kriget i Ukraina – Region Uppsala

Samtala om det som händer i Ukraina: Pratkartor på olika språk – SPSM

Basutbildning kring kris och prepping med personlig assistansperspektiv

Information för barn

Frågor och svar för barn om oron för krig – Krisinformation.se

Fråga och svar: "Jag är ledsen och orolig för min familj" – UMO

Anpassad och lättläst information

Om kriget i Ukraina på lättläst svenska – Krisinformation.se

Samtala om det som händer i Ukraina: Pratkartor på olika språk – SPSM

Andra språk / Other languages

Asylum regulations (English) – Migrationsverket

Information på andra språk / information in other languages – Krisinformation.se

Skydd enligt massflyktsdirektivet (Ukrainska) – Migrationsverket

Senast uppdaterad 2023-02-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson