Hud, temperatur och cirkulation

Illustration som visar en fjäder

Illustration Oscar Ölund

Huden är kroppens största organ och utgör ett yttre skydd mot infektioner och mekaniska skador. Huden innehåller känselkroppar och nervändar som registrerar beröring, tryck, värme, kyla och smärta. Signalerna förmedlas via nervbanor upp till hjärnan och förvandlas till en upplevelse. Huden hjälper till att reglera vätskebalans och temperatur och i huden finns också en del av kroppens fett lagrat.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Hud, temperatur och cirkulation

Bilaga: länkar till kapitel 16 Hud, temperatur och cirkulation

Senast uppdaterad 2021-11-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson