Konferens: Förskolan är livsviktig

Bild på Lena Hallengren och Matilda Westerman

Lena Hallengren utbildningsutskottets ordförande och Matilda Westerman stabschef på utbildningsdepartementet.

Livskriser eller bristande omsorger hemma påverkar de minsta barnens trygghet och framtid på många olika sätt. På alla förskolor finns det barn som har föräldrar som inte alltid räcker till. Lärarförbundets, Socialstyrelsens och Nka:s gemensamma, nationella konferens Förskolan är livsviktig för små barn med stora bekymmer hemma handlade om betydelsen av de lyhörda och närvarande vuxna som arbetar inom förskolan. Konferensen anordnades den 13 november 2015 i Stockholm. 

Under konferensen berättade Jessika Arvik om hur hon växte upp med missbruk och våld i familjen. För henne blev det en vändpunkt att träffa en pedagog som såg henne och brydde sig om henne. Andra föreläsare presenterade aktuell forskning eller delade med sig av erfarenheter från verksamheter som har hittat sätt att arbeta för att barn som har det svårt ska få en tryggare uppväxt.

Stabschef Matilda Westerman (MP) från utbildningsdepartementet inledde konferensen som sedan avslutades av utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S). Båda är eniga om förskolans stora betydelse och de har olika tankar om hur regeringen ska stötta pedagogernas arbete för små barn med stora bekymmer.

Här kan du ta del av artiklar och bilder från konferensen (pdf)

Text: Helena Isaksson Baeck

Senast uppdaterad 2022-07-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson