Samverkan och partnerskap i stöd och hjälp för anhöriga

Bild på en glad äldre kvinna och en man

Eldsjälar bakom projekt för unga anhöriga

Uppsala Östra Rotaryklubb har sedan 2008 drivit ett projekt med syftet att stötta och hjälpa unga personer med en demenssjuk förälder. De verksamma personerna bakom projektet är Kerstin Lundström, Lennart Wågström och Jenny Eriksson.  Läs mer om deras arbete

Svenska Hjärntumörföreningen

En anhörigförening med patientperspektiv. Läs mer om föreningens arbete

Samarbete för människor i sorg

SamArbete för Människor i Sorg, SAMS, är ett samarbete mellan fem olika organisationer som vänder sig till olika målgrupper för människor i sorg. SAMS är en samordnande organisation som driver sakfrågor på nationell nivå men som också driver aktiviteter för medlemmarna. Läs mer om SAMS arbete

Volontärutbildning i Arvika

Volontärutbildningen i Arvika är ett samverkansprojekt mellan kommunen, Vuxenskolan, Svenska kyrkan och Röda korset under åren 2006-2008. Utbildningen lades upp i studiecirkelform. Läs mer om volontärutbildningen i Arvika

Rollatorcafé i Surahammar

På flera håll i landet och bland annat i Surahammars kommun anordnas så kallade Hjälpmedelscaféer eller Rollatorcaféer som det också kallas. I Västmanland anordnas caféerna i samverkan mellan kommunerna och Hjälpmedelcentrum vid Landstinget i Västmanlands län. Läs mer om Rollatorcafét i Surahammar

Anhörigstöd i Skaraborg – ett samverkansprojekt

Projektet syftar till att nå anhöriga i ett tidigare skede för att kunna förebygga ohälsa och skapa en bättre samverkan mellan primärvården, sjukhusen och kommunerna när det gäller anhörigstöd. Det är Skaraborgs kommuner, Västra Götalandsregionen, anhöriga och intresseorganisationer som tillsammans arbetar för att förbättra stödet till anhöriga. Läs mer om samverkansprojektet i Skaraborg

ResursBank och frivilligcentral samverkar i Östergötland

ResursBankens syfte är i första hand att utveckla samverkan mellan aktiva frivilligorganisationer och myndigheter. Frivilligcentralen i Norrköping samordnar det frivilliga sociala arbetet och uppmuntrar och stimulerar till nya initiativ. Tillsammans arbetar de med utbildning av frivilligarbetare och volontärer. Läs mer om samverkan i Östergötland

Frivilligcentralen i Umeå förmedlar medmänskliga insatser

I Umeå finns en väletablerad frivilligcentral som förmedlar kontakter mellan människor som behöver och människor som vill göra en medmänsklig insats. Verksamheten utgår från frivilligorganisationer och kommunen ställer upp med en samordnartjänst. Insatser som erbjuds är bland annat praktisk hjälp hemma, sällskap på skidturen och miljöombyte för sjukhusets patienter. På Frivilligcentralen ordnas återkommande utbildning för volontärerna. Läs mer om Frivilligcentralen i Umeå

Senast uppdaterad 2021-01-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson