Nka erbjuder videomöten

Bild på Zooms logga

Nka har under en lång tid arbetat med kommunikation på webben i olika blandade lärande nätverk och i samtalsgrupper med anhöriga.

Med tanke på den rådande situationen med coronaviruset vill Nka möjliggöra kommunikation för kommunernas anhörigstöd och anhöriga.

För de kommuner och de anhörigstöd som inte har tillgång till egna kommunikationslösningar erbjuder Nka möjligheten att använda Zoom Meetings.

För att kunna använda Nka Zoom Meetings kan man boka en möteslänk.

Maila till info@anhoriga.se med era önskemål om datum och tid.

Läs mer om hur Zoom Meetings fungerar

För mer information och kontakt

Foto på Annica Larsson-Skoglund
Annica Larsson-Skoglund

Bibliotekarie och administratör

Annica Larsson Skoglund har en fil. mag. inom Biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar sedan 2010 på Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Annica är administratör samt bibliotekarie för webbiblioteket på Nka: s hemsida. Hon kommer närmast från FoU Sjuhärad Välfärd vid Högskolan i Borås där hon arbetat som projektadministratör för olika projekt inom anhörigområdet.

Senast uppdaterad 2021-03-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson