Är du anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning?

Bild på en rullstol

Foto: Pixabay

Är du anhörig till en person med flerfunktionsnedsättning? Har du funderingar och oro kring den rådande situationen med coronaviruset?

Kontakta gärna Maria Blad eller Mona Pihl om du vill diskutera eller ställa någon fråga. Se kontaktuppgifter nedan. 

Du har väl förresten inte missat att det finns reportage, filmade föreläsningar och webbinarier inom området flerfunktionsnedsättning? Det finns också möjlighet att anmäla sig till samtalsgrupper. 

Läs mer på Nka:s områdessida "Anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning"

Kontaktuppgifter

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.
Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2021-03-22 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson