Seminarium om barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom eller som hastigt eller oväntat avlider

Under 2013 anordnade Nka seminarier om barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom eller som hastigt eller oväntat avlider. Seminarierna anordnades i Malmö och Umeå, där drygt 300 personer deltog.

Presentationer

Lena Eidewall, FoUU-kordinator inom psykiatrin i Region Skåne
Se Lenas föreläsning 
Presentation (pdf, nytt fönster)

Helene Hardenstedt, projektledare Barn som anhörig vid Nka
Se Helenes föreläsning
Presentation (pdf, nytt fönster)

Ulrika Järkestig Bergren, forskare Barn som anhöriga vid Nka
Se Ulrikas föresläsning

Åsa Gustavsson, socionom och Kerstin Bergmark, barnsjuksköterskam från Region Skåne om projektet Barn som far illa (Endast Malmö)
Se Åsas och Kerstins föreläsning
Presentation (pdf, nytt fönster)

Carina Hvalstedt, projektledare, och Anna Lindfors, socionom, från Arvfondsprojektet "Barn som anhörig" Socialresursförvaltningen i Göteborg (Endast Malmö)
Se Carinas och Annas föresläsning
Presentation (pdf, nytt fönster)

Avslutande panelsamtal i Malmö med Therese Byttner Ellingsen, mamma till två döttrar som förlorat sin pappa, och dagens föreläsare. (Endast Malmö)
Se panelsamtalet

Caroline Tellhammar, Nätverket barn som närstående, Lekterapin NUS (Endast Umeå)
Material från föreläsningen:
Information om nätverket Barn som anhöriga (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad 2022-07-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson