Information och utbildning

Bild på en person som håller en röd bok

Broschyr om hemmets utformning vid demenssjukdom

Broschyr om praktiska råd för dem som drabbats av demenssjukdom och deras anhöriga. Läs broschyren här (pdf öppnas i nytt fönster)

Vägar till att stödja anhöriga – erfarenheter från neuropsykiatriska kliniken i Malmö

Ann Bonli arbetar som kurator på Neuropsykiatriska kliniken i Malmö och har stora erfarenheter av arbete med anhöriggrupper och anhörigstöd. Hon berättar i denna artikel om hur hon i sitt yrke strävar efter att nå olika grupper av anhöriga till människor med kognitiva sjukdomar. Läs mer om arbetet på neuropsykiatriska kliniken

Föräldraskapsinitiativet, ett nätverk för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

13 föreningar som ingår i Handikappförbunden (i fortsättningen HSO) har skapat ett nätverk för föräldrar till funktionsnedsatta personer, samt funktionsnedsatta föräldrar. Nätverket syftar till att förbättra information och stöd till dessa föräldrar. Läs mer om Föräldraskapsinitiativet

Glaukomförbundets informationsmöten och "fråga doktorn" tjänst

Glaukomförbundet arbetar aktivt med att sprida information till personer med glaukom och deras anhöriga. Förbundet har en tjänst som heter "Fråga doktorn" och i Småland/Öland anordnar den lokala föreningen informationsträffar. Läs mer om Glaukomförbundets infomöten och fråga-doktorn-tjänst

Svenska Hjärntumörföreningen

En anhörigförening med patientperspektiv. Läs mer om föreningens arbete

Lugna Lungor - ett projekt i samverkan med lungsjuka och anhöriga

Sedan 2007 driver Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund projektet Lugna Lungor med syftet att ge stöd och information till lungsjuka och anhöriga. Förbundet fokuserar på opinionsbildning, livsstilsförändring och trygghet, stöd och gemenskap. Läs mer om projektet Lugna Lungor

Projekt i Malmö för anhöriga till personer med demenssjukdom

Projektet MIND står för Malmö intervention till närstående för personer med demenssjukdom och pågick mellan 1999-2005. Projektet gick ut på att man arbetade fram en intervention bestående av en utbildningsplan med psykosocialt stöd samt efterföljande samtalsgrupp för anhöriga till någon som blivit demenssjuk. Läs mer om projektet i Malmö

Utbildningar för patienter och anhöriga i samarbete med erfarna patienter

Patientforum i Lund arrangerar sedan 2006 utbildningar för patienter och dess anhöriga. Utbildningen görs utifrån norsk modell som går ut på att involvera erfarna patienter som tillsammans med vårdpersonal för en dialog med kursdeltagarna. Läs mer om Patientforums utbildningar

Samarbete för människor i sorg

SamArbete för Människor i Sorg, SAMS, är ett samarbete mellan fem olika organisationer som vänder sig till olika målgrupper för människor i sorg. SAMS är en samordnande organisation som driver sakfrågor på nationell nivå men som också driver aktiviteter för medlemmarna. Läs mer om SAMS arbete

Svenska pensionärsförbundets cirkelledarutbildning för anhöriggrupper

Svenska Pensionärsförbundet genomförde 1996 ett projekt som gick ut på att utbilda medlemmar till cirkelledare, så att de i sin tur skulle kunna ordna anhöriggrupper i sina närområden. Läs mer om Svenska Pensionärsförbundets cirkelledarutbildning

Parkinsonförbundets anhörigkonferenser

Parkinsonförbundet har sedan 15 år anordnat anhörigkonferenser för sina medlemmar med underhållning och föreläsningar. Läs mer om Parkinsonförbundets anhörigkonferenser

Stöd och utbildning för anhöriga till demenssjuka i Kalmar län

För utredning och handläggning av demenstillstånd finns sedan 2003 gemensamma riktlinjer för landstinget och kommunerna i Kalmar län. Riktlinjerna lyfter fram anhörigstödet som en mycket betydelsefull del av en framgångsrik demensvård. Det är av viktigt att möta patienten och dennes anhöriga så tidigt som möjligt i sjukdomsprocessen, för att kunna erbjuda hjälp och stöd i det egna hemmet. Läs mer om riktlinjerna i Kalmar län

Utbildningspaket om äldre och psykisk ohälsa

SPES, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, är en riksorganisation för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv. Med hjälp av statsbidrag från socialstyrelsen har SPES i samarbete med WNS (Västsvenska Nätverket för Suicidprevention) tagit fram ett utbildningspaket för samtalshandledare. Läs mer om utbildningen

Utbildning i professionellt stöd till anhörigvårdare

Läs reportaget om utbildningen i Kalmar

Utbildningar i handmassage och förflyttning för anhörigvårdare i Linköping

Kommunrehab i Linköping har under våren 2008 arrangerat korta kurser för anhörigvårdare. Utbudet har bestått av en introduktion i taktil handmassage och en utbildning om förflyttning. Målgruppen är personer som vårdar sin make/maka eller sambo eller är föräldrar till barn med funktionshinder. Träffarna har varit mycket uppskattade av anhörigvårdarna som fick ta del av teoretisk faktakunskap och många praktiska övningar. Läs mer om utbildningarna för anhörigvårdare i Linköping

Tidskrift och broschyr informerar om anhörigstödet i Hässleholm

Anhöringen är namnet på den populära tidskrift som ges ut i Hässleholms kommun och är en del av deras anhörigstöd. Kommunen har också tagit fram en informationsbroschyr som är uppskattad inte bara för sitt innehåll utan även för sin vackra utformning. Läs mer om tidskriften och broschyren i Hässleholm

Information genom film från älgtorn i Växjö

För att informera om anhörigstöd och möjligheten till avlösning för anhörigvårdare har Växjö kommun spelat in en kort film som har visats på bildskärmar i stadens butiker. Under tiden man köade till kassan fick man information om anhörigstöd. Läs mer om filmen från älgtornet i Växjö

Ersta Sköndal Högskola utbildar i ämnet anhörigstöd

"Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv" heter en uppdragsutbildning som erbjuds på Ersta Sköndal högskola i Stockholm. I utbildningen ses anhöriga som en viktig resurs för att den närstående ska få en god livskvalitet och man resonerar bland annat kring hur anhörigas roll ser ut och hur samhällets stöd kan utformas för att underlätta anhörigvårdaren. Läs mer om utbildningen på Ersta Sköndal Högskola

Massiv informationskampanj med filmprojekt i röd fåtölj

Med hjälp av rekvisita i form av en stor röd fåtölj med en yllefilt över armstödet och ett par tofflor vid golvet marknadsför man anhörigstödet i Örebro. Via en informationsfilm om verksamheten, reklamfilm på TV och besök ute på stan och i köpcentrum arbetar Anhörigcentrum i Örebro med att påminna stadens invånare om möjligheten till anhörigstöd. Läs mer om filmprojektet i Örebro

Senast uppdaterad 2021-02-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson