Vi är med-paketet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

I Vi är med-paketet finns verktyg som kan användas tillsammans med vuxna personer med flerfunktionsnedsättning för att förbättra kommunikation, samspel, aktivitet och delaktighet.

Vi är med-paketet är ett resultat av projektet Vi är med! där 13 vuxna personer med flerfunktionsnedsättning fick prova olika kommunikationsstöd. Resultatet visar att de blev mer delaktiga och vakna och intresserade av sin omgivning. Personal och anhöriga tycker att de har blivit mer uppmärksamma på sitt eget agerande. De har lärt sig samspela bättre och insett det viktiga med att vänta in responsen.

Projektet drevs med stöd från Arvsfonden av Riksförbundet FUB tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Sveriges Arbetsterapeuter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DART - Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.

Möt tre personer

Erik som bor i egen lägenhet med personlig assistans, samt Staffan och Edda som bor i en gruppbostad. Alla tre har olika svårigheter i vardagen men med hjälp och rätt stöd får de en mer fungerande vardag – de blir mer delaktiga.
Läs mer

Nätverksmötet

Gemensam Problemlösning (GP) är en metod som ger förutsättning för personer med flerfunktionsnedsättning att få rätt form av stöd i vardagen. Metoden kräver att de som känner personen väl samlas och arbetar tillsammans. I nätverksmötet lyfts personens resurser fram. Här diskuteras de problem som finns kopplade till kommunikation och delaktighet och därefter sätts några få vardagsnära mål som sedan följs upp.
Läs mer

Verktyg

Verktygslådan består av tolv olika delar. Varje del innehåller minst en föreläsning samt nedladdningsbart material som kan underlätta för mottagaren att arbeta vidare tillsammans med arbetsgruppen eller på egen hand.
Läs mer

För mer information och kontakt

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2021-11-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson