Vi som varit med

Här kan du läsa om vilka som varit med och tagit fram innehållet i Vi är med-paketet.

Vi är med-paketet är ett resultat av projekt Vi är med! som drivits med stöd från Arvsfonden av Riksförbundet FUB tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Sveriges Arbetsterapeuter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dart – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.

Projektgruppen

Foto på Pia Käcker
Pia Käcker

Projektledare

Pia är legitimerad arbetsterapeut, fil. dr i Handikappvetenskap, disputerade år 2007. Avhandlingen har titeln "Nycklar till kommunikation - kommunikation mellan personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal". Närmast kommer Pia från en kombinationstjänst, som forskningshandledare vid en FoU-enhet i östra Östergötland, samt som lektor vid Linköpings universitet på arbetsterapiprogrammet. Hon har deltagit i flera nationella projekt där syftet varit att öka personer med funktionsnedsättnings delaktighet (Rönnmark, 2012; Wermeling, 2011), samt inom ramen för FoU, lett projekt med fokus på att personer med funktionsnedsättning själva ska kunna välja sitt kognitiva stöd - "Brukarperspektiv på kognitivt stöd", samt - Utveckling av ett webbaserat brukarorienterat utvärderingsinstrument, Pict-O-Stat.
Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.
Foto på Ingrid  Mattsson Müller
Ingrid Mattsson Müller

Logoped, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dart – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning

Foto på Britt Claesson
Britt Claesson

Pedagog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dart – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning

Foto på Susanna Müller
Susanna Müller

Logoped Hammarlyck Rehab

Foto på Paul Svensson
Paul Svensson

Koordinator/kommunikatör/webbredaktör/filmproducent

Paul Svensson har en lång erfarenhet inom anhörigområdet och då framförallt inom området eHälsa med inriktning mot äldre och deras anhöriga samt handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal. Paul har medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. i forskningsprojektetet Vinnvård- att omsätta forskning till praktik med inriktning mot lärande och empowerment, design av teknisk plattform som stöd för blandade lärande nätverk och skapandet av en modell för kunskapsutbyte och kunskapstransformation. I Nka arbetar Paul som koordinator med ansvarsområden inom webbutveckling, blandade lärande nätverk samt utbildning och handledning.

Deltagande verksamheter

Gruppbostäder, daglig verksamhet, både kommunal och privat anordnad personlig assistans i följande kommuner:

Eslövs kommun
Lerums kommun
Norrköpings kommun
Skellefteå kommun

Se presentation av samtliga deltagarna i inspirationsfilmen Vi är med:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Varmt tack till alla deltagare, anhöriga och personal!

Tack också till

  • Eldorado - mötesplats för aktivitet, kunskap och kultur för personer med medfödd svår intellektuell funktionsnedsättning som bor i Göteborg
  • Habilitering och Hälsa i Stockholm
  • Nationellt Center för Retts syndrom och närliggande diagnoser

Senast uppdaterad 2021-05-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson