Blandade lärande nätverk

Blandade lärande nätverk, BLN, är en metod som Nka använder för att utveckla bättre stöd för anhöriga. Ett BLN består av tio-tolv personer från en och samma kommun. Bland deltagarna återfinns anhöriga, brukare, anställda inom vård och omsorg, chefer och politiker.

Det lokala nätverket ingår i sin tur i ett nationellt nätverk som brukar omfatta ett tiotal kommuner. Varje nationellt nätverk har ett eget tema, som diskussionerna i de lokala nätverken utgår ifrån.

Läs mer om metoden och om de tre nationella nätverk som planeras att starta under våren 2021.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson