Kommunikation, samspel och lek

Illustration på barn i gunga

Illustration: Oscar Ölund

Alla har behov av att förstå och att känna sig förstådda. Alla behöver få uppleva: Jag är någon. Jag vill. Jag kan.

Hjärnskadan hos personer med flerfunktionsnedsättning orsakar nedsatt motorik, intellektuell förmåga och ofta nedsatt syn, hörsel och andra sinnesfunktioner. Denna kombination medför starkt begränsad förmåga att ta till sig information och att meddela sig. Funktionsnedsättningarna försvårar för personen att förflytta sig, kommunicera och skapa relationer för att utveckla sin egen identitet.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Kommunikation, samspel och lek

Bilaga: länkar till kapitel 3 Kommunikation, samspel och lek

Senast uppdaterad 2024-04-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson