Bibehålla hälsa och förebygga ohälsa

Bild på kvinna som går med kryckor

Må-bra-dagar i Jönköping

I Jönköpings län har åtta kommuner gemensamt ordnat möjlighet för anhörigvårdare att uppleva "må bra-dagar" i form av temaveckor på ett gästhem i länet. Läs mer om Må-bra-dagar i Jönköping

Ahörigvårdarkortet

I kommuner och stadsdelar runt Stockholm har man infört ett anhörigvårdarkort. Syftet är att skapa trygghet för både anhörigvårdaren och den som vårdas vid eventuell sjukdom eller olycka. Läs mer om anhörigvårdarkortet

Dopp i Uppsala

I Uppsala arrangeras friskvård för anhörigvårdare som ett regelbundet inslag i Anhörigcentrums verksamhet. Den som vårdar en anhörig eller närstående erbjuds kostnadsfritt deltagande i en friskvårdsgrupp. Förutom den fysiska hälsan förbättras även anhörigvårdarens sociala liv med en ökad gemenskap och aktiviteter utanför den ordinarie verksamheten. Läs mer om friskvård i Uppsala kommun

Må bra-grupp i Linköping

En grupp om åtta anhörigvårdare träffades en gång i veckan vid fem tillfällen. Två timmar avsattes för varje träff. Deltagarna samtalade om olika teman kring stress och belastning och tillfälle gavs att själv prova på olika övningar. Efter varje träff fick deltagarna fylla i en enklare utvärderingsenkät som sammanställt talar för ett uppskattat projekt. Läs mer om må bra-gruppen i Linköping

Utbildningar i handmassage och förflyttning för anhöriga i Linköping

Kommunrehab i Linköping har under våren 2008 arrangerat korta kurser för anhörigvårdare. Utbudet har bestått av en introduktion i taktil handmassage och en utbildning om förflyttning. Målgruppen är personer som vårdar sin make/maka eller sambo eller är föräldrar till barn med funktionshinder. Träffarna har varit mycket uppskattade av anhörigvårdarna som fick ta del av teoretisk faktakunskap och många praktiska övningar. Läs mer om utbildningarna i Linköping

Älvdalens anhörigsemester på Mellbystrand

Älvdalens kommun arrangerar anhörigsemester på Mellbystrand för anhöriga som vårdar en närstående. Via ett samarbete med Svenska kyrkans diakon i Älvdalens församling erbjuds anhörigvårdarna kultur, musik och naturupplevelser under fem semesterdagar. Syftet med semestern är att den anhörige får sätta sig själv i fokus och få perspektiv på sin situation. Läs mer om anhörigsemester på Mellbystrand

Växjö anhöriginternat

Sedan snart 20 år erbjuder Växjö kommun i samarbete med Röda Korset, anhörigvårdare, ett fyra dagars internat för utbildning, rekreation och social gemenskap. Röda Korset står för planering och genomförande och Växjö kommun för finansieringen av dagarna som äger rum under sensommaren på Öland. Läs mer om Växjö anhöriginternat

Hälsosatsningar på Gotland

För att uppmuntra och motivera anhörigvårdare att ta hand om sin egen hälsa erbjuder man i Gotlands kommun ett hälsokort med förmåner såsom hälsosamtal, massage, biljett till en teater, konsert eller bio. En annan möjlighet är att delta i rekreationsdagarna som kommunen arrangerar i samverkan med frivilliga sedan några år tillbaka. Under dagarna finns det tillfälle att prova på olika aktiviteter såsom massage, qigong och stavgång. Läs mer om hälsosatsningar på Gotland

Senast uppdaterad 2021-01-29 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson