Navigeringskurs om kognitiv sjukdom/demenssjukdom

Navigeringskursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med kognitiv sjukdom/ demenssjukdom.

Catherine Berglund, anhörigkonsulent och Silviasjuksköterska ger en introduktion till navigeringskursen

Navigeringskursen är framtagen av Nka och anhörigkonsulenter med Svenskt Demenscentrum som samarbetspartner. 

Senast uppdaterad 2021-03-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson