Navigeringskurs om demens för anhöriga

Välkommen till navigeringskurs om demens för anhöriga!

Navigeringskursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Catherine Berglund, anhörigkonsulent och Silviasjuksköterska ger en introduktion till navigeringskursen

Navigeringskursen är framtagen av Nka och anhörigkonsulenter med Svenskt Demenscentrum som samarbetspartner.

Senast uppdaterad 2021-03-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson