Kvinnor och män som förenar anhörigskap och förvärvsarbete

Onsdagen den 4 maj anordnade Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) ett webbinarium om hur det är att kombinera arbete med anhörigskap och vilka konsekvenser det kan få.

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Ladda ner presentationen från webbinariet

I webbinariet presenterar Joana Vicente, doktorand vid Linnéuniversitetet och Nka, resultat från Nka:s och Linnéuniversitetets befolkningsstudie från 2018. Webbinariet fokuserar på anhöriga i yrkesverksam ålder och ger en översikt av hur det är att kombinera arbete med anhörigskap. I webbinariet lyfts också skillnaderna mellan yrkesverksamma kvinnor och män och det belyser varför kvinnor generellt drabbas hårdare av att kombinera arbete och anhörigskap.

Webbinariet vänder sig till anhöriga, arbetsgivare, beslutsfattare och anställda inom vård- och omsorg och företagshälsovård och alla andra intresserade.

Medverkande:
Joana Vicente, doktorand inom hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet, och knuten till Nka.
Pauline Johansson, forskare/möjliggörare samt projektledare vid Nka.

Senast uppdaterad 2022-05-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson