Anhörigskap i perspektiv – HBTQI

Om man ser till aktuell forskning är det tydligt att inte minst äldre personers förhållanden beskrivs homogent. Genom en serie webbinarium vill vi motverka detta och stimulera till reflektion kring sitt eget arbete och förhållningssätt. Varje webbinarium innehåller en forsknings- och kunskapsanknuten föreläsning, samt exempel på praktiskt arbete eller erfarenhet. Webbinarierna är kopplade till området äldre.

Det andra webbinariet i serien "Anhörigskap i perspektiv" har temat HBTQI. Äldre personer som levt utanför de heteronormativa kraven har erfarenheter av en tid långt ifrån dagens prideparader. Det är inte så länge sedan homosexualitet var straffbart, en sjukdom och en grund för att vissa yrken var stängda med motiveringen att det var för rikets säkerhet. I närtid har transpersoner tvingats till sterilisering för att få könskorrigerande operation.

På vilket sätt påverkar detta att vara anhörig? Finns det oro och brister i tilliten till samhällets stöd? Vad har aids-epidemin betytt för de som är äldre idag? Det är några av ämnena som diskuteras under webbinariet.

Program:
"Plötsligen är jag ett spöke!": hiv i äldre bögars liv – Mats Christiansen, med. lic., leg. sjuksköterska, doktorand vid Åbo Akademi och universitetsadjunkt vid Uppsala universitet.

Att motverka ensamheten bland seniora HBTQI-personer – Ida Guldbrandsen, projektledare RFSLs seniorprojekt.

Se det inspelade webbinariet:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

För mer information och kontakt

Foto på Susanne Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.