Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten

Konferensen Värna våra minsta avlutades av Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten under rubriken Vägen vidare.

–Det är andra året i rad vi har den här konferensen: Värna våra yngsta, där vi sätter fokus på hur det här området ska utvecklas, erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra professionella, allt med det gemensamma för ögonen: att alla barn ska få en bra start i livet, sa Johan Karlsson och konstaterade vidare:

–Vi vet att det tidiga livet är väsentligt för livet längre fram. Därför är det av största vikt att vi lyfter betydelsen av att utveckla det här området.
Han slog fast att barnhälsovården är den enskilt viktigaste organisatoriska området.

—Det finns få områden som är så viktiga för att bidra till att lyfta hälsan som barnhälsovården. Tyvärr har vi senaste åren sett en besparingsiver i all förebyggande vård, vilken även drabbat barn-och mödrahälsovården, som istället bör vara högt prioriterad. Nu hoppas vi att kunna trycka på den nya regeringen för att de ska ägna mer tid och kraft åt de här frågorna, än vi sett de senaste åren, sa Johan Carlson och pekade på satsningarna inom det som kallas proportionell universalism.

–Förhoppningen är att det ska bli ännu tydligare satsningar inom hela barnhälsovården. Uppdraget nu är att stödja barnhälsovården och öka tillgängligheten för alla, sa han och avslutade med ett löfte:

–Barnhälsovården är fantastisk. Förhoppning är att vi ska kunna trycka fram mer resurser till området och satsa än mer på forskning. Vår ambition är att fortsätta med de här konferenserna – och förhoppningsvis även göra detta till en än tydligare del av folkhälsopolitiken.

Senast uppdaterad 2021-10-11 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson