Ögonstyrd dator för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning

Hur och för vad kan barn med flerfunktionsnedsättning ha nytta av en ögonstyrd dator och vad är det som behövs för att det ska fungera så bra som möjligt? Eva Holmqvist är specialistarbetsterapeut
på DART.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-30 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson