BRA-samtal – en modell för att uppmärksamma anhöriga barn och unga utifrån ett barnrättsperspektiv. Föreläsning och dialog

Åsa Lundström Mattsson – Allmänna Barnhuset

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-08 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS